Nødvendigt for nogle, godt for alle

Formålet med denne undersøgelse er at give en status på, hvordan det er at være studerende på en lang eller mellemlang videregående uddannelse, når man har en funktionsnedsættelse. Vi har derfor taget udgangspunkt i de studerendes egne oplevelse og erfaringer for at undersøge, hvordan studerende med funktionsnedsættelser oplever deres studiegang, og hvilke barrierer de møder.

Ved at tage udgangspunkt i de studerendes perspektiver, dykker rapporten ned i spørgsmål om, hvad det er for nogle parametre, der påvirker ens oplevelse af at være studerende, når man har en funktionsnedsættelse? Hvilken rolle spiller støtte- og dispensationsmuligheder? Hvordan påvirker den fysiske, faglige og sociale tilgængelighed ens studieoplevelse, i særdeleshed når den ikke er der? Hvilken hindring kan manglende tilgængelighed medføre i forhold til at opnå samme faglige udbytte som ens medstuderende?

Rapporten viser, at der er mange barrierer for, at studerende med funktionsnedsættelser kan tage en videregående uddannelse på lige fod med andre. 63,9% af respondenterne oplever deres funktionsnedsættelse som en hindring for at kunne opnå samme faglige udbytte som deres medstuderende. Rapportens fund har derfor dannet grundlag for 10 konkrete anbefalinger til, hvordan forholdene for studerende med funktionsnedsættelser kan forbedres.