Vi vil udfordre de etablerede sandheder om uddannelse, tage
udgangspunkt i elever og studerendes oplevelser og erfaringer, samt
sætte demokrati og fællesskab på dagsordenen.