Vi vil udfordre de etablerede sandheder
om uddannelse, tage udgangspunkt i elever og
studerendes oplevelser og erfaringer, samt sætte
demokrati og fællesskab på dagsordnen.

Uddannelsesnedskæringer

SU

Uddannelsesloftet

Mellemlange
videregående
uddannelser

Gymnasier

Lange videregående
uddannelser

Erhvervsuddannelser